21 października 2012

COMPLEX - analiza spółki

Spółka COMPLEX działa w szeroko rozumianym sektorze maszynowym. Tworzy grupę kapitałową dumnie zwaną przez jej właścicieli holdingiem. Spółki wchodzące w jej skład działają w takich segmentach, jak: części maszyn w tym łożyska toczne, części motoryzacyjnych, narzędzi i elektronarzędzi, maszyn i urządzeń dla przemysłu oraz konstrukcji spawanych, hydrauliki siłowej, logistyki, jak również nieruchomości.

Debiut na warszawskiej giełdzie miał miejsce w listopadzie 2007 roku i wypadł niezbyt okazale. Cena, po jakiej handlowano akcjami na giełdzie już od pierwszego dnia notowań była niższa niż emisyjna - która to wyniosła 5 zł. Akcje już nigdy nawet nie zbliżyły się do tej ceny. Oferta publiczna obejmowała 750 tys. akcji należących do dotychczasowych akcjonariuszy oraz prawie 3,8 mln akcji serii nowej emisji. Pozyskane niecałe 20 milionów spółka zamierzała przeznaczyć na budowę centrum logistycznego oraz akwizycje.

Od początku swojej historii spółka notuje zyski. Trzeba jednak wziąć pod uwagę to, że większość z nich pochodzi z akwizycji spółek poniżej wartości księgowej, co jest de facto zapisem księgowym i nie ma odzwierciedlenia w przepływach pieniężnych. Ilości przejmowanych spółek, sprzedawanych, przekształcanych i tworzonych jest duża. Niech przemówi cytat ze sprawozdania półrocznego:

"W okresie sprawozdawczym stan Grupy kapitałowej COMPLEX S.A. zwiększył się jeden nowo utworzony podmiot: Synergy Systems Sp. z o.o. w której jednostka dominująca COMPLEX S.A. posiada 100% udziałów. Jednocześnie nastąpiły zmiany w strukturze właścicielskiej Spółek Complex Waelzlager Deutschland GmbH – obecnie 100% udziałów Spółki posiada Complex IQ Sp. z o.o., oraz strukturze właścicielskiej Spółki: Factory Business Park Sp. z o.o., której udziały, należące do ZHS Sp. z o.o. zostały wniesione aportem do spółki B2B Properties Sp. z o.o. W maju 2012 roku zostały zbyte udziały w Trust Properties Sp. z o.o.".

Warto wiedzieć, że spółka miała w ostatnich latach łączne przychody nieco przekraczające 100 milionów, przy czym w latach 2010-2011 widać wyraźny ich wzrost, co prawdopodobnie wiąże się z przejmowaniem nowych podmiotów. Czy to jednak wystarczająco duża skala działalności, aby w skład holdingu wchodziło aż 33 spółki? Ocenę pozostawiam czytelnikom.

Spółka ma nieźle prowadzoną, jak na standardy GPW, stronę internetową. Dowiemy się z niej wszystkiego o strukturze, poznamy jej wizję i misję. Tutaj naprawdę spory plus. Pozwolę sobie wkleić najciekawsze akapity z ogólnych informacji o spółce:

"Tworzymy optymalne środowisko dla rozwoju zdywersyfikowanego portfela spółek zapewniające stabilny i ponadprzeciętny zwrot z inwestycji dla akcjonariuszy COMPLEX S.A."

"Konsekwentnie budujemy wartość Grupy Kapitałowej COMPLEX poprzez efektywny dobór, ocenę oraz skuteczne zarządzanie projektami inwestycyjnymi o dużym potencjale. Tworzymy stabilną i efektywną strukturę wspierania spółek portfelowych opartą na wspólnym systemie wartości. Satysfakcja klienta, uczciwość, proaktywność i ciągłe doskonalenie stanowią podstawowe wartości, którymi kierujemy się każdego dnia."

Katalog produktów wszystkich spółek robi wrażenie. Obrabiarki, szlifierki, części maszyn dla górnictwa, rolnictwa, budownictwa i motoryzacji, śruby, łożyska, elementy łączne. Jeśli dodamy do tego fakt, iż w skład grupy wchodzą spółki działające nie tylko na terenie Polski, ale i Niemiec, Austrii czy Ukrainy, to zaczyna to wyglądać ciekawie. Potencjał jest spory, ale póki co, wygląda na niewykorzystany.


Akcje spółki wyceniane są na 1,2 zł. Daje to kapitalizację na poziomie nieco ponad 30 milionów. Wskaźnik C/WK wynosi 0,37, a C/Z 3,8. W obu przypadkach wydaje się to niewiele, ale mimo to rynek zdaje się omijać ją szerokim łukiem. Największy popyt na akcje tworzą prezes Nowacki, dokupujący co jakiś czas akcje z rynku (posiada pakiet prawie 80% wszystkich walorów), oraz biuro maklerskie prowadzące skup na rzecz spółki. Popularności na pewno nie przynosi też relatywnie wysokie zadłużenie, a ściślej rzecz biorąc jego niekorzystna dynamika, mająca odzwierciedlenie w słabnącym ratingu.

Podsumowując, mamy małą spółkę z ambicjami i wiodącym akcjonariuszem wierzącym w jej wartość. Konstrukcja grupy kapitałowej jest moim zdaniem zbyt rozbudowana jak na skalę działalności. Struktura często się zmienia i bardzo trudno jest ocenić rzeczywistą wartość całości. Co za tym idzie, ciężko jest określić, jaka część 'WK' i 'Z' z zaprezentowanych wyżej wskaźników niesie za sobą wartość dla posiadaczy akcji.

1 komentarz: